1. Hvis du har flere annoncer, skal du vælge den, du ønsker at redigere.
  2. Klik på ikonet for Feriebolig i navigationsmenuen til venstre.
  3. Klik på Gæsteservice.
  4. Gå til siden Mine feriegæster.
  5. Vælg den overskrift, du ønsker en forhåndsvisning af, og klik på ikonet for "Forhåndsvisning".
  6. Du vil nu kunne se et pop op-vindue med dine feriegæsters appvisning. Du kan rulle ned for at se alt det indhold, dine feriegæster vil se.