Selvom vi har flere sikkerhedsfunktioner, der beskytter din HomeAway-konto, har vi ikke kontrol over sikkerhedsproceduren hos din personlige e-mailudbyder. Totrinsbekræftelse føjer et ekstra sikkerhedslag til din e-mailkonto. Når du logger på fra en ny eller ukendt enhed, sender din e-mailudbyder dig en SMS eller ringer dig op med en unik kode for at verificere dine legitimationsoplysninger.

Du kan følge instruktionerne herunder for at aktivere totrinsbekræftelse for Yahoo! og Google Mail. Hvis du har en anden udbyder, kan du finde en vejledning i dine sikkerhedsindstillinger.

Hvis du vælger ikke at gøre dette, eller din e-mailudbyder ikke tilbyder totrinsbekræftelse, skal du være ekstremt påpasselig med din adgangskode til din e-mail og ændre den jævnligt. Derudover skal du også være forsigtig, når du klikker på links fra alle e-mails og altid logge ind på din e-mail fra den officielle login-side hos din e-mailudbyder.